Jobannoncering

5 fællestræk fra de bedste jobopslag i 2021

5 fællestræk fra de bedste jobopslag i 2021

Som arbejdsgiver er du sikkert bekendt med udfordringen ved at skrive et godt jobopslag. Når du skriver et jobopslag, er det med forventningen om at modtage mange kvalificerede ansøgninger. Men hvad gør du, hvis dine jobopslag ikke afføder de resultater, du havde håbet på?

I forsøget på at svare på dette spørgsmål har vi analyseret data fra 2021’s mest populære jobopslag, målt på antal af ansøgninger og fordelt over vores 32 forskellige jobkategorier på Ofir.dk. Analysen peger i retning af nogle tydelige fællestræk for jobopslagene, hvor især 5 fællestræk dominerer. Dem finder du beskrevet nedenfor. Måske de kan inspirere dig til opsætningen af din næste jobannonce?

 

1. Brug af underoverskrifter og punktopstillinger

Et fællestræk for 2021’s bedste jobopslag er, at de i høj grad gør brug af underoverskrifter. Vores analyse viser, at et ideelt jobopslag indeholder 4-5 underoverskrifter.

Et andet fællestræk, der går igen i rigtig mange af jobopslagene, er brugen af punktopstillinger. Underoverskrifter og punktopstillinger hjælper kandidaten med hurtigt at afkode indholdet af jobopslaget, hvilket øger chancen for, at kandidaten læser det til ende. Mange jobsøgere bruger kun få sekunder på at skimme jobopslaget igennem, så det er en god investering at inddele din tekst i overskuelige afsnit.

Eksempler på 2021’s mest populære jobopslag, som bruger underoverskrifter og punktopstilling:

- Passioneret turismekoordinator til Guldborgsund

- FOA - Fag og Arbejde søger receptionist til forbundshuset i København

 

2. Krav vs. fordele

Krav til kandidaters kvalifikationer eller erfaringsniveau er normalt i jobopslag, men glem ikke, at du også ”sælger” et job til kandidaten. Derfor bør dit jobopslag ikke kun bære præg af krav til kandidaten – men i lige så høj grad demonstrere hvad du kan tilbyde kandidaten. 2021’s mest populære jobopslag inden for marketing lagde stor vægt på kandidatens udbytte i deres jobopslag. Se et tekstuddrag fra opslaget her:

”Din arbejdsplads vil blive på Amager i lækre faciliteter tæt ved Lergravsparken metrostation. Vi har frokostordning, en uformel omgangstone, og du vil få en masse søde kollegaer, som hjælper til, at vi sammen når vores mål.

Rådet er derfor; vær konkret omkring, hvilken type arbejdsplads I er, hvad I kan tilbyde, og hvilken hverdag kandidaten kan forvente sig af jobbet. Det får dit jobopslag til at fremstå mere personlig, og den vil skille sig ud fra mængden af andre.

Eksempler på 2021’s mest populære jobopslag, der fokuserer på tilbud til kandidaten:

- FOA1 søger administrativ medarbejder

- Pædagogmedhjælpere til ny privat daginstitution på Amager

 

3. Tag et kig på sproget

Selv med hjælp fra ovenstående tiltag er der stadig en risiko for, at dit jobopslag falder igennem, hvis sproget er kedeligt, domineret af stavefejl eller fuld af intetsigende floskler. Jobsøgere har læst vendinger som; ”vi er en arbejdsplads med højt til loftet”, eller ”du får et job med en stejl læringskurve” 100 gange før. Udtryk som disse får dit jobopslag til at fremstå upersonlig, og det skiller sig næppe ud fra mængden af de mange andre jobopslag, kandidaten læser.

Det forgangne års mest populære jobopslag har alle som fællestræk, at de anvender et autentisk sprog, fri for floskler og udvandede udtryk. Et godt eksempel på en troværdig beskrivelse af en arbejdsplads kan ses i denne jobannonce fra økonomibranchen:

Vores grundlæggende værdier, som vi tager med os i alt hvad vi laver er – kompetence, integritet og empati – og det er derfor vigtigt at du kan identificere dig selv med disse værdier.”

Skær derfor de vage vendinger væk, og brug i stedet beskrivelser, I selv ville anvende i jeres daglige gang på arbejdspladsen. Det giver kandidaten et klarere billede af, hvem I er, og det sender et signal om, at I har investeret tid og energi i jeres jobopslag.

Eksempler på 2021’s mest populære jobopslag, der bruger autentisk sprog:

- Marketingmedarbejder

- Pædagogmedhjælpere til ny privat daginstitution på Amager

 

4. En tydelig “call to action”

Et sidste dominerede fællestræk for 2021’s bedste jobannoncer består i deres ”call to action”-afsnit i slutningen af annoncen. Stort set alle annoncerne laver en tydelig overgang til selve ansøgningsprocessen, så det står helt klart for kandidaten, hvor og hvordan vedkommende skal ansøge. De fleste af annoncerne refererer også til en kontaktperson i virksomheden, som ansøgeren kan henvende sig til ved eventuelle spørgsmål. Dette viser, at I som virksomhed er imødekommende og gerne sætter tid af til dialog med kandidaterne.

Eksempler på 2021’s bedste annoncer med tydelig ”call to action”:

- FOA1 søger administrativ medarbejder

- Administrativ medarbejder til reception og med flair for it-systemer

 

5. Annoncelængden

Vores sidste punkt handler om længden på jobannoncen. Der er stor forskel på, hvor meget virksomheder vælger at gå i dybden med deres jobannoncer. Uanset om du vælger kun at fokusere på arbejdsopgaverne, eller om du også vil inddrage faciliteter som kantineordning og parkeringsmuligheder, så er det vigtigt, at du gør dig nogle overvejelser omkring annoncens længde.

Med udgangspunkt i Ofirs mest vellykkede annoncer fandt vi, at gennemsnitslængden var på 452 ord. Den korteste annonce bestod af 69 ord, og den længste bestod af hele 889 ord. Begge annoncer er interessant nok inden for samme brancheområde – rengøring. Dette illustrerer, at annoncelængden altså ikke afhænger af stillingsbetegnelsen, men i højere grad afspejler virksomhedens eget behov for at formidle jobbet på en bestemt måde.

Vores anbefaling er imidlertid, at du holder din annonce inden for gennemsnittet af 400-500 ord. På den måde undgår du, at din annonce hverken bliver for mangelfuld eller for teksttung.


De 5 fællestræk tegner altså et billede af nogle bestemte tendenser, som kandidater responderer godt på i en jobannonce. Find inspiration i disse tiltag til din næste jobannonce, og forhåbentlig vil den udmønte sig i mange kvalificerede ansøgninger!