Analyser

Pædagog og Lærer Analysen 2021

Bliv klogere på hvordan du tiltrækker og fastholder pædagoger og lærere.

Da vi er Danmarks førende jobportal inden for lærer- og pædagogområdet, laver vi en årlig analyse, der sætter fokus på jobtilfredshed og jobsøgning blandt lærere og pædagoger.

Formålet er at afdække, hvad regeringen, kommuner og private aktører kan gøre for at tiltrække og fastholde lærere og pædagoger.

Analysen tager udgangspunkt i et spørgeskema. Svarene er indhentet gennem Danmarks største Facebookgrupper for lærere og pædagoger, der tilsammen har over 100.000 medlemmer.

I analysen har vi gjort os nogle interessante fund og kan bl.a. konkludere, at pædagoger er mest utilfredse med deres nuværende løn og normeringerne. Lærerne er mest utilfredse med den afsatte tid til undervisningsforberedelse. 

Derudover kan vi konkludere, at muligheden for fagligudvikling vægter højt, når både pædagoger og lærere skal vælge arbejdsplads. 

En bekymrende gentagelse fra vores tidligere analyser er, at en stor del overvejer at forlade fagene helt. 37 % af lærerne overvejer på månedlig basis at forlade faget, mens 67 % overvejer det årligt. Den primære motivation er at få mere anerkendelse for ens arbejde. Hos pædagogerne står det endnu værre til. Her overvejer 52% månedligt at forlade faget. 

Download vores analyse og se alle indsigter og konklusioner. Så vil du være bedre rustet til at tiltrække og fastholde pædagoger og lærere fremadrettet.